Sökning: "socio"

Visar resultat 1 - 5 av 923 avhandlingar innehållade ordet socio.

 1. 1. Socio-material mediations : : learning, knowing and self-produced media within healthcare

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University. Faculty of Culture and Society

  Författare :Erling Björgvinsson; Malmö University.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi; TECHNOLOGY Information technology Other information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Övrig informationsteknik; Humanities Social Sciences; Interaction design; workplace studies; Interactive media;

  Sammanfattning : The thesis discusses lessons learned and issued raised when exploring how self-produced rich media can facilitate sharing of meaning between healthcare professionals at an intensive care unit and between healthcare professionals and patients within a hand surgery clinic. Design experiments conducted at the intensive care unit focused on how healthcare professionals could collaboratively produce ‘best practice’ videos displayed on handheld devices and accessed through barcodes placed out in the unit. LÄS MER

 2. 2. Strategy formation and managerial agency a socio-cognitive perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI)]

  Författare :Johan Stein; Handelshögskolan i Stockholm.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategy formation; Strategic change; Structuration; Top management; Industrial evolution; Firm theory of ; Socio-cognitive perspective; Semi-deductive methodology; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on strategy formation of firms as it unfolds over time and in context. The research questions are defined to take into account the complexity of this phenomenon, in that the themes emanating address the involved structures, processes and managerial agency as the roles and influences of managers. LÄS MER

 3. 3. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School Young people’s perspectives and public health discourses

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 4. 4. Architecture, technology and human factors : design in a socio-technical context

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Jan-Åke Granath; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [1991]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design-theory; socio-technique; human factors;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det socio-polisiära handlingsnätet om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbuk

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Disa Edvall Malm; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social services; police; youth; criminality; substance abuse; actor-network; collaboration.; Samverkan; socialt arbete; polis; ungdomskriminalitet; ungdomsmissbruk; handlingsnät;

  Sammanfattning : Övergripande diskuterar avhandlingen olika aspekter av att samhällets system av stöd och kontroll för barn och unga knyts närmare samman. Det handlar om hur samverkan framställs och uppfattas på olika nivåer och hur den konkretiseras i polisens och socialtjänstens arbete kring unga som utvecklat eller bedöms riskera att utveckla kriminalitet och/eller missbruk. LÄS MER