Sökning: "economic policy"

Visar resultat 1 - 5 av 940 avhandlingar innehållade orden economic policy.

 1. 1. Economic Growth and Fiscal Policy

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Pontus Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; public debt; Economics; tax harmonization; financial lending; economic growth; fiscal policy; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar ekonomisk tillväxt och finanspolitik. Med ekonomisk tillväxt avses tillväxttakten i BNP – det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produceras för slutlig användning i ett land – och med finanspolitik avses handhavandet av de offentliga finanserna. LÄS MER

 2. 2. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Patrick Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Lantbruksekonomi; Agricultural economics; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; 19th century Sweden.; event-history analysis; longitudinal analysis; literacy; enclosures; credit market; peasants; property rights; agricultural revolution; Entrepreneurs; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar den svenska jordbruksomvandlingen under 1800-talet. Syftet är dels att analysera böndernas roll i jordbruksomvandlingen, dels att identifiera de egenskaper som de ledande bönderna, de agrara entreprenörerna, hade. LÄS MER

 3. 3. Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy Essays on the Swedish Model in the Postwar Period

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jakob Molinder; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish model; postwar period; interregional migration; wages; labor market policy; regional restructuring; economic growth; structural change; solidaristic wage policy; relocation allowances; regional policy; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The Swedish model is perceived as a successful framework for combining rapid labor market adjustment with low inequality. Formulated by Gösta Rehn and Rudolf Meidner and implemented from the 1950s, it has been associated with the peak in economic restructuring and interregional migration during the 1960s. LÄS MER

 4. 4. Western economic warfare 1947-1967 : a case study in foreign economic policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Gunnar Adler-Karlsson; Stockholms universitet.; [1968]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Geographies of Place Branding Researching through small and medium sized cities

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Human Geography, Stockholm University

  Författare :Ida Andersson; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; place branding; place marketing; small and medium sized cities; hotels; flagship buildings; policy tourism; policy boosterism; green cities; regional development; economic geography; Sweden; Växjö; geografi med kulturgeografisk inriktning; Geography with Emphasis on Human Geography;

  Sammanfattning : Place branding is commonly conceptualized with a focus on big cities, such as London, New York and Singapore, building from concepts and models from mainstream branding theory. In contrast to such conceptualizations, this thesis focuses on place branding in small and medium-sized cities. LÄS MER