Sökning: "economic systems"

Visar resultat 1 - 5 av 769 avhandlingar innehållade orden economic systems.

 1. 1. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Patrick Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Lantbruksekonomi; Agricultural economics; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; 19th century Sweden.; event-history analysis; longitudinal analysis; literacy; enclosures; credit market; peasants; property rights; agricultural revolution; Entrepreneurs; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar den svenska jordbruksomvandlingen under 1800-talet. Syftet är dels att analysera böndernas roll i jordbruksomvandlingen, dels att identifiera de egenskaper som de ledande bönderna, de agrara entreprenörerna, hade. LÄS MER

 2. 2. On Enterprise Systems Artifacts: Changes in Information Systems Development and Evaluation

  Detta är en avhandling från Department of Informatics, Lund University

  Författare :Jonas Hedman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information systems development; evaluation; artifact evaluation; artifacts; systemteori; Informatik; Informatics; systems theory; Enterprise Systems; ERP Systems;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Framväxten av affärssystem under 1990 talet är en av de mest betydelsefulla utvecklingarna inom verksamhetsstödjande informationssystem. Affärssystem karaktäriseras av omfattande branschtäckning, stor funktionalitet, generisk lösning, processorientering, integrerad lösning och centralt dataformat, som tillsammans gör affärssystem kanske till den hittills mest komplexa och omfattande formen av verksamhetsstödjande informationssystem. LÄS MER

 3. 3. Economic Growth and Fiscal Policy

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Pontus Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; public debt; Economics; tax harmonization; financial lending; economic growth; fiscal policy; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar ekonomisk tillväxt och finanspolitik. Med ekonomisk tillväxt avses tillväxttakten i BNP – det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produceras för slutlig användning i ett land – och med finanspolitik avses handhavandet av de offentliga finanserna. LÄS MER

 4. 4. Economic Aspects of Ageing

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Paul Nystedt; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; econometrics; Economics; Diffusion of Medical Technology; Social Networks; Time Allocation; Widowhood; Gender; Ageing; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : This thesis concerns economic aspects of ageing and investigates incentives and outcomes related to this process. The thesis is a collection of five essays. An introductory chapter provides an overall economic perspective of ageing. LÄS MER

 5. 5. Innovation for tackling grand challenges : Cleantech industry dynamics and regional context

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Hanna Martin; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-11-02]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic Geography; Regional innovation systems; Regional innovation policy; Regional path development; Innovation system failures; Socio-technical transitions; Grand challenges; Cleantech; Transformative change; Sweden; economic geography; regional innovation systems; regional innovation policy; regional path development; innovation system failures; socio-technical transitions; grand challenges; cleantech; transformative chang; Sweden;

  Sammanfattning : Grand challenges such as climate change put focus away from innovations and innovation policy as engines of economic growth towards fulfilling societal goals and sighting sustainable development. The literature on the geography of innovation has provided valuable insights on innovation activities of firms and industries and how they are positively influenced by co-location. LÄS MER