Sökning: "deleuze"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet deleuze.

 1. 1. Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta Produktion

  Författare :Anders Johansson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; form; material; estetisk erfarenhet; sanning; virtualitet; Sju tre; Pippi Långstrump; Theodor W Adorno; Gilles Deleuze; Jorge Luis Borges; Vilhelm Ekelund; Lars Norén; Astrid Lindgren; Bruce Springsteen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konstruerandet av verkligheter: Gilles Deleuze, tänkande och arkitektur

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Fredrik Nilsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur och bebyggelsevård; Architecture and architectural conservation and restoration; contemporary architecture; philosophy; architectural theory; design theory; architectural design; architectural thinking; architectural research; Gilles Deleuze; UN Studio; MVRDV;

  Sammanfattning : The structure and situation of modern society is often characterised as being radically transformed. Philosophy has increasingly become a source for reorientation in architectural design practice and theory. LÄS MER

 3. 3. The Aesthetics of Movement Variations on Gilles Deleuze and Merce Cunningham

  Detta är en avhandling från Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier

  Författare :Camilla Damkjaer; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interdisciplinary studies; Gilles Deleuze; Merce Cunningham; John Cage; Félix Guattari; Francis Bacon; dance; philosophy; movement; choreography; the body; heterogeneity; juxtaposition; representation; happening; chance.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is an interdisciplinary study of the aesthetics of movement in Gilles Deleuze’s writings and in Merce Cunningham’s choreographies. But it is also a study of the movement that arises when the two meet in a series of variations, where also their respective working partners Félix Guattari and John Cage enter. LÄS MER

 4. 4. Theology beyond Representation : Foucault, Deleuze and the Phantasms of Theological Thinking

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Petra Carlsson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theology; Representation; Representation critique; Michel Foucault; Gilles Deleuze; Thomas J.J. Altizer; Graham Ward; Emilia Fogelklou; Death of God theology; Radical Orthodoxy; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : Theology beyond Representation explores the theological opportunities embedded in Michel Foucault’s and Gilles Deleuze’s critique of Christian thinking and of what they regard as a Christian and oppressive logic of representation. Foucault’s and Deleuze’s thoughts on representation are currently discussed in many fields neighbouring theology (e. LÄS MER

 5. 5. Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter Dissertation in Comparative Literature: Adorno, Deleuze and the Possibilities of Literature

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta produktion

  Författare :Anders Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER