Sökning: "gender media"

Visar resultat 1 - 5 av 166 avhandlingar innehållade orden gender media.

 1. 1. Digital Intimacies Doing Digital Media Differently

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helga Sadowski; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital media; intimacy; cultural studies; media studies; affect; feminism; gender; coding; online harassment; ASMR; internet politics; digital intimacy; Digitala medier; intimitet; kulturstudier; mediestudier; affekt; feminism; genus; programmering; online trakasserier; ASMR; internetpolitik; digital intimitet;

  Sammanfattning : Digital media have become an integral part of many people’s everyday lives and constitute an intimate presence therein. Utilizing the concept of digital intimacy to focus on these recent developments, this doctoral dissertation takes the perspectives of feminist cultural studies and affect theory to analyze how digital media are becoming more intimate and how in turn intimacy is remediated within digital cultures. LÄS MER

 2. 2. Medier & fetma : en analys av vikt

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Helena Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media; consumption; gender; body; risk; health communication; journalism; media analysis; obesity; kommunikation; Journalistik; Press and communication sciences; overweight;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Övervikt är ett av vår tids största hälsoproblem, kanske till och med det största. Det finns de som menar att redan idag utgör övervikt globalt sett en viktigare orsak till sjukdom än undernäring och infektionssjukdomar. Framtidsscenariot beskrivs som alarmerande. LÄS MER

 3. 3. Education, Gender and Media : Empirical Essays in Development Economics

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Maria Cheung; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development Policies; Education; Gender; Media; Cambodia; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : The first essay, Edutainment Radio, Women’s Status and Primary School Participation: Evidence from Cambodia, investigates whether exposure to education-entertainment radio leads to improved women's status and primary school participation. Results show significant behavioral effects related to women's decision-making power and investments in children's primary schooling in exposed areas. LÄS MER

 4. 4. Smittsamt : En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer

  Detta är en avhandling från Umeå : h:ström - Text & Kultur

  Författare :Ann Werner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Musik; genus; tjejer; medier; kulturstudier; intersektionalitet; medieetnografi; kropp; känslor; HUMANITIES and RELIGION Other humanities and religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Övrig humaniora och religionsvetenskap; gender; girls; media; cultural studies; intersectionality; media ethnography; bodies; emotions; Musikvetenskap; Musicology; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar tjejers musikbruk samt hur detta formar genusidentitet. Den bygger på ett medieetnografiskt fältarbete om musikkonsumtion och musikproduktion bland tjugotre tjejer mellan fjorton och sexton år i en mellanstor svensk stad. LÄS MER

 5. 5. "We are like Chameleons" : Changing Mediascapes, Cultural Identities and City Sisters in Dar es Salaam

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ylva Ekström; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media; Popular Culture; Africa; Tanzania; Gender; Globalisation; Youth; Ethnography; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : The consequences of expanding mediascapes and processes of cultural globalisation during the early 21st century is the focus of this thesis. The author has conducted extensive field studies in Dar es Salaam, Tanzania. LÄS MER