Sökning: "National comparisons"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden National comparisons.

 1. 1. Essays on international comparisons of health care expenditure

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ulf Gerdtham; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International comparisons; Health care expenditure; Econometric analysis; cross-national; Determinants of health care expenditure; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The five papers of this thesis continue the tradition of international comparisons of aggregate health care expenditure. The studies focus on econometric aspects, such as temporal stability of the estimated relationships, their functional form, and discrimination between different regression models. LÄS MER

 2. 2. Broad Entrance - Vague Exit The trajectory of Political Science students through higher education into working life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Johansson; Högskolan Väst.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics; Higher Education; Work life; Trajectories of learning; National comparisons; International comparisons; Juniro and senior students; Novice professionals; Junior and senior students; Högre utbildning; Arbetsliv; Lärande; Identitet; Nationella jämförelser; Internationella jämförelser; Nybörjare; Erfarna studenter; Professionella noviser;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva studenter inom statsvetenskap och deras resa genom akademin ut i arbetslivet. Genom att undersöka studenternas reflektioner och tankar kring sin studiesituation och hur de ser på sitt kommande arbete genom att an-vända en undersökningsdesign som består av en tvärsnittsstudie och en longitudinell studie. LÄS MER

 3. 3. A National Swedish Methadone Program 1966-1989

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Leif Grönbladh; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; heroin addiction; methadone maintenance treatment; rehabilitation; mortality; criminality and prostitution; retention; HIV-protection; treatment strategy; Psykiatri; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri;

  Sammanfattning : Methadone Maintenance treatment of compulsive opioid addiction was started by the study of Dole and Nyswander (1965) and has subsequently been replicated in programs throughout the world. Methadone treatment has become the most effective modality for the treatment of chronic heroin addiction. LÄS MER

 4. 4. Structured by gender : patterns of sex segregation in the Swedish labour market : historical and cross-national comparisons

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för social forskning (SOFI)

  Författare :Magnus Nermo; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to study changes in the level of sex segregation in the Swedish labour market during the 20th century.The thesis includes four empirical chapters. Chapter 2 studies trends in sex segregation by industry and market position in the Swedish labour market between 1890 and 1990. LÄS MER

 5. 5. Female employment, gender roles, and attitudes The Baltic countries in a broader context

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Akvilė Motiejūnaitė; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi; female employment; work; gender-role attitudes; family models; breadwinner; traditionalism; social change; cross-national comparisons; Estonia; Germany; Latvia; Lithuania; Russia; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis consists of four constituent studies exploring several common themes: female participation in employment, normative assumptions regarding the proper roles of males and females, and social change. The underlying focus is gendered division of work, which is explored through the concept of family models. LÄS MER