Sökning: "LISA"

Visar resultat 1 - 5 av 197 avhandlingar innehållade ordet LISA.

 1. 1. Flood risk management policy from an insurance perspective

  Författare :Lisa Brouwers; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : My work within a research project studying .ood-risk management in Hungary is described, with special attention on loss-spreading instruments, mainly insurance. I argue that computer simulation tools are useful in catastrophe policy making. Computer simulation provides a method for estimating the consequences of di. LÄS MER

 2. 2. Tamoxifen response in primary breast cancer with special reference to tumour-specific VEGF-A and VEGFR2

  Detta är en avhandling från Lisa Rydén, Enheten för Kirurgi, Lasarettet i Helsingborg, S-251 87, Sweden

  Författare :Lisa Rydén; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; prognosis; randomised controlled trial; adjuvant tamoxifen treatment; vascular endothelial growth factor receptor 2; breast cancer; vascular endothelial growth factor A;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige insjuknar årligen drygt 6000 kvinnor i bröstcancer. Antalet nyinsjuknade kvinnor i sjukdomen stiger något för varje år samtidigt som dödligheten minskar. En av orsaken till den minskade dödligheten är modern medicinsk behandling som idag kompletterar den kirurgiska behandlingen. LÄS MER

 3. 3. Regeneration in periodontal and endosseous implant treatment

  Detta är en avhandling från Lisa Mayfield, Department of Periodontology, Faculty of Odontology, Carl Gustafs väg 34, SE-214 21 Malmö, Sweden

  Författare :Lisa Mayfield; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Odontology; guided tissue regeneration; Pressure sensitive periodontal probe; intraosseous defects; guided bone regeneration; EDTA root surface conditioning; bioabsorbable membrane; stomatology; Odontologi;

  Sammanfattning : In a series of clinical studies regenerative procedures for periodontal disease treatment were evaluated. A reproducibility study of probing measurements using a manual periodontal probe and 3 pressure-sensitive probes showed that measurements obtained using the manual probe were the most repeatable. LÄS MER

 4. 4. Till det lokalas försvar : Civilsamhället i den urbana periferin

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Lisa Kings; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Frivilligorganisationer; Sverige; Stockholm; Invandrarorganisationer; Civila samhället; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Civil Society; Urban Periphery; Everyday Life; Rinkeby; Tensta;

  Sammanfattning : Hur ser det civila samhället ut i dagens Förortssverige? Vilka frivilliga organisationer är verksamma i de områden som omväxlande utmålas som segregerade och som terroristcentraler, och som ibland visas upp som den svenska modellens integrationspolitiska mönstersamhällen?Föreställningarna är många, mediebilderna vridna och vardagsverkligheten en annan. I kontrast till demonisering och exotisering skildrar Lisa Kings ett vardagsnära och sekulariserat föreningsliv som i nygammal föreningsdräkt verkar lokalt för att täcka upp där offentliga och privata alternativ inte räcker till. LÄS MER

 5. 5. Household waste collection factors and variations

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisa Dahlén; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :Avfallsteknik; Waste Science and Technology;

  Sammanfattning : Ambitious household waste recycling programs have been introduced in Sweden and several other countries during recent decades. Many different waste- sorting and collection schemes have been developed, but the evaluation and comparison of the results is made difficult by the lack of comparable data. LÄS MER