Sökning: "LISA"

Visar resultat 1 - 5 av 196 avhandlingar innehållade ordet LISA.

 1. 1. Flood risk management policy from an insurance perspective

  Författare :Lisa Brouwers; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : My work within a research project studying .ood-risk management in Hungary is described, with special attention on loss-spreading instruments, mainly insurance. I argue that computer simulation tools are useful in catastrophe policy making. Computer simulation provides a method for estimating the consequences of di. LÄS MER

 2. 2. Tamoxifen response in primary breast cancer with special reference to tumour-specific VEGF-A and VEGFR2

  Detta är en avhandling från Lisa Rydén, Enheten för Kirurgi, Lasarettet i Helsingborg, S-251 87, Sweden

  Författare :Lisa Rydén; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; Cytology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; prognosis; randomised controlled trial; adjuvant tamoxifen treatment; vascular endothelial growth factor receptor 2; breast cancer; vascular endothelial growth factor A;

  Sammanfattning : Background: Treatment of primary breast cancer is individualised and adjuvant systemic treatment is delivered to most patients after surgery. Oestrogen receptor (ER) status and progesterone receptor status (PR) can define patients who would benefit from adjuvant endocrine therapy with tamoxifen (TAM) alone or as chemo-endocrine therapy. LÄS MER

 3. 3. Regeneration in periodontal and endosseous implant treatment

  Detta är en avhandling från Lisa Mayfield, Department of Periodontology, Faculty of Odontology, Carl Gustafs väg 34, SE-214 21 Malmö, Sweden

  Författare :Lisa Mayfield; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; guided tissue regeneration; Odontology; Pressure sensitive periodontal probe; intraosseous defects; guided bone regeneration; EDTA root surface conditioning; bioabsorbable membrane; stomatology; Odontologi;

  Sammanfattning : In a series of clinical studies regenerative procedures for periodontal disease treatment were evaluated. A reproducibility study of probing measurements using a manual periodontal probe and 3 pressure-sensitive probes showed that measurements obtained using the manual probe were the most repeatable. LÄS MER

 4. 4. On the induction of inflammatory reactions by Streptococcus pyogenes

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine, Institution for Clinical Sciences Lund

  Författare :Lisa Påhlman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; mycology; bakteriologi; virologi; mykologi; virology; bacteriology; Microbiology; Streptococcal collagen-like surface protein; M protein; Inflammation; Streptococcus pyogenes;

  Sammanfattning : Streptococcus pyogenes is an important human pathogen that causes significant morbidity and mortality worldwide. In order to successfully infect the human host, S. pyogenes is equipped with tools that modulate the human immune defence. LÄS MER

 5. 5. Till det lokalas försvar : Civilsamhället i den urbana periferin

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Lisa Kings; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Frivilligorganisationer; Sverige; Stockholm; Invandrarorganisationer; Civila samhället; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Civil Society; Urban Periphery; Everyday Life; Rinkeby; Tensta;

  Sammanfattning : Hur ser det civila samhället ut i dagens Förortssverige? Vilka frivilliga organisationer är verksamma i de områden som omväxlande utmålas som segregerade och som terroristcentraler, och som ibland visas upp som den svenska modellens integrationspolitiska mönstersamhällen?Föreställningarna är många, mediebilderna vridna och vardagsverkligheten en annan. I kontrast till demonisering och exotisering skildrar Lisa Kings ett vardagsnära och sekulariserat föreningsliv som i nygammal föreningsdräkt verkar lokalt för att täcka upp där offentliga och privata alternativ inte räcker till. LÄS MER