Sökning: "natural frequency analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 295 avhandlingar innehållade orden natural frequency analysis.

 1. 1. Discrete Stochastic Time-Frequency Analysis and Cepstrum Estimation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Johan Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ambiguity domain; time-frequency analysis; time-frequency representations; covariance function; non-stationary random processes; Speaker recognition; MFCC; cepstrum;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är ofta fördelaktigt att i olika sammanhang representera våra observationer av verkligheten med en följd av tal. Så skilda exempel som ljud, bilder, hjärnvågor, havsvattenvågor, jordbävningar och aktiekurser kan låta sig beskrivas av följder av tal. LÄS MER

 2. 2. Asymptotics of the Scenery Flow and Properties of the Fourier Dimension

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Fredrik Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-10-11]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis is about the scenery flow and the Fourier dimension.The scenery flow is a semiflow on the space of Borel probability measures on the interval [-1, 1] that have the origin in their support. The flow acts on such a measure by enlarging it, restricting it back to [-1, 1] and renormalising it to a probability measure. LÄS MER

 3. 3. Electroglottographic analysis of phonatory dynamics and states

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Andreas Selamtzis; KTH.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; voice function; phonation; vocal fold vibration; vocal registers; electroglottography;

  Sammanfattning : The human voice is a product of an intricate biophysical system. The complexity of this system enables a rich variety of possible sounds, but at the same time poses great challenges for quantitative voice analysis. For example, the vocal folds can vibrate in several different ways, leading to variations in the acoustic output. LÄS MER

 4. 4. High resolution time-frequency representations

  Detta är en avhandling från Lund University / Centre for Mathematical Sciences /LTH

  Författare :Isabella Reinhold; Lunds universitet.; Lund University.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; time-frequency analysis; non-stationary signals; multi-component signals; IF estimation; reassignment;

  Sammanfattning : Non-stationary signals are very common in nature, e.g. sound waves such as human speech, bird song and music. It is usually meaningful to describe a signal in terms of time and frequency. LÄS MER

 5. 5. Electromagnetic Dispersion Modeling and Analysis for Power Cables

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Stefan Gustafsson; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; power cable; electromagnetic model; dispersion relation; asymptotic analysis; sensitivity analysis;

  Sammanfattning : This thesis addresses electromagnetic wave propagation in power cables. It consists of five papers, where the three first papers are based on one and the same model, and the last two papers are based on a similar but slightly different model. LÄS MER