Sökning: "modern"

Visar resultat 1 - 5 av 2171 avhandlingar innehållade ordet modern.

 1. 1. Modern men A Norwegian 30-year longitudinal study of intergenerational transmission and social change

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Margunn Bjørnholt; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fathering; intergenerational transmission; longitudinal qualitative research; masculinities; men; part-time; social change; work–family; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation addresses men and change, intergenerational transmission, historical change and agency, employing as a case a longitudinal follow-up study over two generations of men, where the fathers participated in an experimental research project, the Work-Sharing Couples Project, which aimed to promote egalitarian work–family adaptations in Norway in the early 1970s. The original project was based on both spouses working part-time and shift parenting. LÄS MER

 2. 2. Modern Media, Modern Audiences : Mass Media and Social Engineering in the 1930s Swedish Welfare State

  Detta är en avhandling från Stockholm : Aura Förlag

  Författare :Ylva Habel; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernitet i massmedia Välfärdsstaten i massmedia; Välfärdsstaten i reklamen Massmedia historia; Sverige; 1930-talet; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap; Visuell kultur; urbanitet; kvinnor; mediehistoria; reception; välfärdsstaten;

  Sammanfattning : The dissertation straddles the interface of mass media, social engineering and advertising in 1930s Stockholm. Its twofold objective is firstly to outline their cultural output, targeting predominantly feminine audiences. LÄS MER

 3. 3. Modern GIR Systems Framework, Retrieval Model and Indexing Techniques

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Xing Lin; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Retrieval; GIR; Framework; Indexing; Retrieval Model; TECHNOLOGY Information technology Other information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Övrig informationsteknik;

  Sammanfattning : Geographic information is one of the most important and the most common types of information in human society. It is estimated that more than 70% of all information in the world has some kind of geographic features. LÄS MER

 4. 4. Modern manufacturing automation : the integration of control, maintenance and technical management

  Detta är en avhandling från Institutionen för elektronisk systemkonstruktion

  Författare :Shuo Wei Zeng; KTH.; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett kritiskt förslag : modellerande av arkitekturprofessionens praktiker och mimesisteori i diskursiva subjekt/objektrelationer

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Magdalena Forshamn; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur och bebyggelsevård; Architecture and architectural conservation and restoration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER