Sökning: "Dag Rydorff"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Dag Rydorff.

  1. 1. Swedish Monthly Stock Returns 1945-1997

    Författare :Dag Rydorff; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER