Sökning: "1900"

Visar resultat 16 - 20 av 504 avhandlingar innehållade ordet 1900.

 1. 16. Subarctic bryophyte ecology; phenotypic variation and responses to simulated environmental change

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Annika K. Jägerbrand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat genom Gustav Vasas konfiskationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms högskola

  Författare :Olle Källström; Stockholms högskola.; [1939]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Critères de figement L’identification des expressions figées en français contemporain

  Detta är en avhandling från Umeå : Moderna språk

  Författare :Maria Helena Svensson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; French language; memorization; unique context; compositionality; non-compositionality; marked syntax; lexical blocking; grammatical blocking; fixedness; frozenness; literal meaning; figurative meaning; motivation; non-motivation; transparency; opacity; analyzability; unanalyzability; idiom; proverb; collocation; metaphor; phraseology; mémorisation; contexte unique; compositionnalité; non-compositionnalité; syntaxe marquée; blocage lexical; blocage grammatical; figement; défigement; sens propre; sens figuré; motivation; non-motivation; transparance; opacité; analysabilité; inanalysabilité; idiome; proverbe; collocation; phrasème; gallicisme; locution; métaphore; Franska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket;

  Sammanfattning : Although there are units larger than the word in language, linguists have not been able to agree on a definition of these units. This study examines a variety of notions, relevant in the study of ”fixed” or ”frozen” expressions in contemporary French. LÄS MER

 4. 19. De schola quadam theologica Antiochena seculi tertii et quarti ab Alexandrina diversa disquisitio historica quam ex speciali sacrae regiae majestatis gratia et venia max. ven. facult. theol. Upsal. p. p. mag. Antonius Nicolaus Sundberg ... et Carolus Emilus Andreae Almén Gothoburgenses in auditorio ecclesiastico die XVII Novembris MDCCCXLVII h. a. m. s., P. I

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Excudebant regiae academiae typographi

  Författare :Antonius Nicolaus Sundberg; Uppsala universitet.; [1847]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antiochian school; Antiokensk teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. De schola quadam theologica Antiochena seculi tertii et quarti ab Alexandrina diversa disquisitio historica quam ex speciali sacrae regiae majestatis gratia et venia max. ven. facult. theol. Upsal. p. p. mag. Antonius Nicolaus Sundberg ... et Johannes Wilhelmus Rhodin stip. ærar. publ. med. Gothoburgenses in auditorio ecclesiastico die XVII Novembris MDCCCXLVII h. p. m. s., P. II

  Detta är en avhandling från Upsaliae, Excudebant regiae academiae typograhi

  Författare :Antonius Nicolaus Sundberg; Uppsala universitet.; [1847]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER