Sökning: "1900"

Visar resultat 21 - 25 av 470 avhandlingar innehållade ordet 1900.

 1. 21. De schola quadam theologica Antiochena seculi tertii et quarti ab Alexandrina diversa disquisitio historica quam ex speciali sacrae regiae majestatis gratia et venia max. ven. facult. theol. Upsal. p. p. mag. Antonius Nicolaus Sundberg ... et Mauritius Henriques Gothoburgenses in auditorio ecclesiastico die XX Novembris MDCCCXLVII h. a. m. s., P. III

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Excudebant regiae academiae typographi

  Författare :Antonius Nicolaus Sundberg; Uppsala universitet.; [1847]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Strindbergs 1900-talslyrik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Seelig

  Författare :Gunnar Ollén; Stockholms högskola.; [1941]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950 : en aspekt på folkhemmets framväxt = Housing in Uppsala 1900-1950

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carl Erik Bergold; Uppsala universitet.; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Åsa Jernudd; Örebro universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Film studies; Filmvetenskap; Filmhistoria; Sverige; Örebro; sekelskiftet; 1900; 1900-talet; nöjesliv; biografer; resande filmvisare; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : Åsa Jernudd: Movies and Entertainment in Örebro 1897-1908This dissertation is a historical study of film exhibition in the context of emerging popular entertainment in Örebro, a medium-sized town in Sweden, 1897 to 1908. It argues that since 80% of the population resided in towns and rural areas around 1900, studying the impact of film culture in a town setting is essential for an understanding of early film culture in Sweden. LÄS MER

 5. 25. Lämpliga eller olämpliga hem? : Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foster family care; foster children; foster parents; child welfare; social work; Sweden; twentieth century; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; familjehem; social barnavård; socialt arbete; Sverige; 1900-talet; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about foster family care in Sweden during the 20th century. In the beginning of the century many children lived in foster homes. Because of the law regulating state child care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. LÄS MER