Sökning: "1900"

Visar resultat 21 - 25 av 489 avhandlingar innehållade ordet 1900.

 1. 21. De schola quadam theologica Antiochena seculi tertii et quarti ab Alexandrina diversa disquisitio historica quam ex speciali sacrae regiae majestatis gratia et venia max. ven. facult. theol. Upsal. p. p. mag. Antonius Nicolaus Sundberg ... et Mauritius Henriques Gothoburgenses in auditorio ecclesiastico die XX Novembris MDCCCXLVII h. a. m. s., P. III

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Excudebant regiae academiae typographi

  Författare :Antonius Nicolaus Sundberg; Uppsala universitet.; [1847]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Applications of statistical methods in quantitative magnetic resonance imaging

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Patrik Brynolfsson; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Quantitative imaging; tumor imaging; dynamic contrast-enhanced MRI; diffusion weighted MRI; texture analysis; radiofysik; radiofysik;

  Sammanfattning : Magnetic resonance imaging, MRI, offers a vast range of imaging methods that can be employed in the characterization of tumors. MRI is generally used in a qualitative way, where radiologists interpret the images for e.g. diagnosis, follow ups, or assessment of treatment response. LÄS MER

 3. 23. Strindbergs 1900-talslyrik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Seelig

  Författare :Gunnar Ollén; Stockholms högskola.; [1941]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950 : en aspekt på folkhemmets framväxt = Housing in Uppsala 1900-1950

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carl Erik Bergold; Uppsala universitet.; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Åsa Jernudd; Örebro universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Film studies; Filmvetenskap; Filmhistoria; Sverige; Örebro; sekelskiftet; 1900; 1900-talet; nöjesliv; biografer; resande filmvisare; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : Åsa Jernudd: Movies and Entertainment in Örebro 1897-1908This dissertation is a historical study of film exhibition in the context of emerging popular entertainment in Örebro, a medium-sized town in Sweden, 1897 to 1908. It argues that since 80% of the population resided in towns and rural areas around 1900, studying the impact of film culture in a town setting is essential for an understanding of early film culture in Sweden. LÄS MER