Sökning: "Samuel Hennichs"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Samuel Hennichs.

  1. 1. Zur Kenntnis der Katalase und ihrer Beziehung zu biologischen Oxydationen

    Detta är en avhandling från Berlin : Springer

    Författare :Samuel Hennichs; Stockholms högskola.; [1926]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER