Sökning: "1900"

Visar resultat 6 - 10 av 473 avhandlingar innehållade ordet 1900.

 1. 6. Studier över syntaktisk nybildning i svenskan : 1, De prepositionella passivbildningarna med hänsyn tagen till motsvarande nybildningar i danskan, norskan och engelskan

  Detta är en avhandling från Lund : Gleerupska universitetsbokhandeln

  Författare :Rudolv Körner; Stockholms högskola.; [1948]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Studier över tallens fysiologiska variabilitet och dess samband med klimatet : ett bidrag till kännedom om tallens ekotyper

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Olof Langlet; Stockholms högskola.; [1936]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. The genetic composition and diversity of Francisella tularensis

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk mikrobiologi

  Författare :Pär Larsson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :Microbiology; tularemia; genotyping; evolution; microarray; genome sequencing; virulence; genome reduction; Mikrobiologi; Francisella tularensis; klinisk bakteriologi; Clinical Bacteriology;

  Sammanfattning : Francisella tularensis is the causative agent of the debilitating, sometimes fatal zoonotic disease tularemia. To date, little information has been available on the genetic makeup of this pathogen, its evolution, and the genetic differences which characterize subspecific lineages. These are the main areas addressed in this thesis. LÄS MER

 4. 9. Über Verbindungen einiger Enzyme mit inaktivierenden Stoffen

  Detta är en avhandling från Berlin : Gruyter

  Författare :Karl Myrbäck; Stockholms högskola.; [1926]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Svenska herrgårdshem under 1700-talet : arkitektur och inredning 1700-1780

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bonniers

  Författare :Gösta Selling; Stockholms högskola.; [1937]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER