Sökning: "Brynolf Hellner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Brynolf Hellner.

  1. 1. Järnsmidet i vasatidens dekorativa konst

    Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska museets förlag

    Författare :Brynolf Hellner; Stockholms högskola.; [1948]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER