Sökning: "Nils Åkesson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nils Åkesson.

  1. 1. Über die Geschwindigkeitsverluste bei den langsamen Kathodenstrahlen und über deren selektive Absorption

    Detta är en avhandling från C.W.K. Gleerup

    Författare :Nils Åkesson; [1916]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:8;

    Sammanfattning : .... LÄS MER