Sökning: "Patrik Södergren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Patrik Södergren.

  1. 1. Vem dömer i gråzonen? Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt

    Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

    Författare :Patrik Södergren; Umeå universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Administrative Procedure; Civil Procedure; Public Law; Private Law; Enforcement; Twilight Zone; Adjudication; Förvaltningsprocess; Civilprocess; Gråzon; Kompetensfördelning; Allmän domstol; Förvaltningsdomstol; LAW JURISPRUDENCE Procedural law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Processrätt; processrätt; processrätt;

    Sammanfattning : The starting point of this thesis is the assertion that the interaction between individuals and public authorities sometimes produces claims which cannot easily be categorized as public or private law claims – “claims in the twilight zone”. The aims of the thesis are to examine to what extent such claims can be determined by a court of law and to establish to which kind of court such a claim is properly to be submitted. LÄS MER