Sökning: "HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music.

 1. 1. Stroke Darkly the Strings : On Paul Celan and Music

  Författare :Axel Englund; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Paul Celan; music; poetry; intermediality; metaphor; modernism; Jörg Birkenkötter; Harrison Birtwistle; György Kurtág; Erhard Karkoschka; Tilo Medek; Aribert Reimann; Wolfgang Rihm; Peter Ruzicka; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to disclose the oeuvre of the German-Romanian Holocaust survivor Paul Celan as a site of problematic yet productive encounters between poetry and music. It addresses, on the one hand, music as a thematic and structural element in Celan’s poetry and, on the other hand, contemporary musical works interacting with this poetry. LÄS MER

 2. 2. Ut musica prosa : Musikaliseringens former och funktioner i några texter av E.T.A. Hoffmann

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Barbara Knochenhauer; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; E.T.A. Hoffmann; German Romanticism; Intermediality; Interart Studies; Melopoetics; Literature and Music; Music and Literature; Musicalization; Verbal Music; Word and Music Studies; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis elucidates forms and functions of musicalization in some texts by the German writer (composer, painter, jurist etc) E.T.A. Hoffmann (1776-1822). LÄS MER

 3. 3. Det ulmer under overflaten. : Agathe Backer Grøndahl (1847-1907). Genus, sjanger og norskhet

  Detta är en avhandling från Göteborgs : Göteborgs universitet

  Författare :Camilla Hambro; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap; Agathe Backer Grøndahl. Music; gender and genius; femininity; mu¬sic histori¬cal knowledge and canonisation; gender and genre; gender and Nor¬we¬gian sound ; mu¬si¬cal analysis and performativity; Andante quasi allegretto ; Til mit Hjertes Dron¬ning ; Huldreslaat ; Nytaarsgry ; Mot Kveld .; music historical knowledge and canonisation; gender and Norwegian sound ; musical analysis and performativity; Til mit Hjertes Dronning ;

  Sammanfattning : My dissertation is a problem oriented one. The composer pianist Agathe Bac­ker Grøn­dahl (1847–1907) has always been a self-evident figure in chapters of Nor­we­gian music history books that cover music, musicians and composers in "Grieg’s shadow". LÄS MER

 4. 4. Smittsamt : En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer

  Detta är en avhandling från Umeå : h:ström - Text & Kultur

  Författare :Ann Werner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Musik; genus; tjejer; medier; kulturstudier; intersektionalitet; medieetnografi; kropp; känslor; HUMANITIES and RELIGION Other humanities and religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Övrig humaniora och religionsvetenskap; gender; girls; media; cultural studies; intersectionality; media ethnography; bodies; emotions; Musikvetenskap; Musicology; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar tjejers musikbruk samt hur detta formar genusidentitet. Den bygger på ett medieetnografiskt fältarbete om musikkonsumtion och musikproduktion bland tjugotre tjejer mellan fjorton och sexton år i en mellanstor svensk stad. LÄS MER

 5. 5. Med Gårdagens Dörr på glänt : Povel Ramel och melodins epok

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel

  Författare :Johanna Broman Åkesson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Povel Ramel; Swedish culture; Popular music history; Music analysis; Lyrics; Parody; Comedy; Parlour music; Music hall; Revue; Novelty songs; Schlager; The Great American Songbook; Jazz; Latin American music; Exoticism; Notional worlds; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the style of the Swedish entertainer Povel Ramel (1922-2007) as a composer and lyricist of popular songs, and to elucidate his relation to the older popular music culture, denoted "the age of melody". In the main part of the study the author analyses more than 80 works by Ramel, which he created in the 1950s and 60s. LÄS MER