The attorney-client privilege : a comparative study of American, Swedish and EU law

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Law, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.