Sökning: "Advokatväsen"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Advokatväsen.

  1. 1. The attorney-client privilege : a comparative study of American, Swedish and EU law

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Law, Stockholm University

    Författare :Patricia L. Shaughnessy; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Advokatväsen; Sekretess; Förenta staterna; Sverige; Europeiska unionen;

    Sammanfattning : .... LÄS MER