Method of torque measurement based on volumetric strain

Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.