Transnational.dynamics at development.net : Internet, modernization and globalization

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Anthropology, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.