Sökning: "Paula Uimonen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Paula Uimonen.

  1. 1. Transnational.dynamics at development.net : Internet, modernization and globalization

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Anthropology, Stockholm University

    Författare :Paula Uimonen; Stockholms universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internet; U-länder;

    Sammanfattning : .... LÄS MER