Det sköna i verklighetens värld : Akademisk konstsyn i Sverige under senare delen av 1800-talet

Detta är en avhandling från Bjärnum : Typsnittsarna prepress

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.