Ordnande praktiker : En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer

Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.