Sökning: "physicalism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet physicalism.

 1. 1. Artifacts and Supraphysical Worlds : : A Conceptual Analysis of Religion

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Johan Modée; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of special sciences; Two-dimensionality; Supraphysical worlds; Possible worlds; Global supervenience; Physicalism; Tools; Symbols; Rituals; Representations; Proper funtion; Artifacts; Definition of religion; Conceptual analysis; Särskilda vetenskapers filosofi; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; religion; concept; artifact; physicalism; global supervenience; representations; a priori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur begreppet religion kan klargöras eller definieras är en mycket omtvistad fråga inom åtskilliga akademiska discipliner. Två huvudsakliga negativa tendenser är märkbara inom gängse och aktuell teoribildning. För det första har det framkastats en mängd divergerande definitionsförslag under årens lopp. LÄS MER

 2. 2. Physical Persons. An Essay on Reconciliatory Physicalism

  Detta är en avhandling från Förlags AB Gondolin

  Författare :Jan Hartman; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; self-brain; unity of mind; personal identity; self; mental properties; physicalism; mind-body; Philosophical logic; Teoretisk filosofi; logik;

  Sammanfattning : Physical Persons explores the nature of mind and self, and their relation to the body. It argues that folk-psychological expressions about persons are indeed irreducible and true, however, this can be reconciled with the view that persons are physical beings. LÄS MER

 3. 3. It's All in the Brain A Theory of the Qualities of Perception

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jesper Östman; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of perception; philosophy of consciousness; hallucination; phenomenal qualities; qualia; sense data; physicalism; Russell; disjunctivism; representationalism; brain theory; color; the brain; Theoretical Philosophy; teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the location and nature of phenomenal qualities. Arguably, these qualities naively seem to belong to perceived external objects. However, we also seem to experience phenomenal qualities in hallucinations, and in hallucinations we do not perceive any external objects. LÄS MER

 4. 4. Panentheism, Panpsychism and Neuroscience In Search of an Alternative Metaphysical Framework in Relation to Neuroscience, Consciousness, Free Will, and Theistic Beliefs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Oliver Li; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; physicalism; dualism; neuroscience; consciousness; free will; process philosophy; panpsychism; panexperientialism; panentheism; emergence theory; science and religion; theism; Philosophy of Religion; Religionsfilosofi;

  Sammanfattning : This thesis philosophically examines, critically discusses, and proposes how a plausible philosophical framework of consciousness and free will should be formulated. This framework takes into account contemporary scientific research on human consciousness and free will and its possible challenges; also it is examined how this framework should be related to theistic beliefs – especially those connected to human and divine consciousness and free will. LÄS MER

 5. 5. The felt miracle of phenomenal consciousness

  Detta är en avhandling från Department of Philosophy, Lund University

  Författare :Filip Radovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophical logic; subjectivity; qualia; physicalism; phenomenal; objectivity; explanatory gap; dualism; Cognitive illusion; consciousness; Teoretisk filosofi; logik; Phenomenology; Fenomenologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar problemet hur sensoriska kvaliteter (kvalia) förhåller sig till neurala tillstånd och processer (en modern variant av det klassiska kropp-själ problemet). I avhandlingen presenteras en serie argument som avser att göra det troligt att problemen att begripa medvetandets materiella bas bottnar i en serie missförstånd och felaktiga analogier. LÄS MER