Sökning: "judicial system"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden judicial system.

 1. 1. Brottsoffer i rättskedjan en rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Therese Enarsson; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Victims’ rights; victims of crime; criminal process; judicial process; justice system; police; prosecutor; courts; policy; Brottsoffers rättigheter; brottsoffer; rättsprocess; rättskedjan; rättsväsendet; polis; åklagare; domstol; policy;

  Sammanfattning : In recent decades the Swedish legislature has increasingly focused on the treatment of victims of crime and the information they receive. Victimology research has also shown the importance of treating victims with respect and of keeping them informed of their rights and the progress of their case throughout the process. LÄS MER

 2. 2. Bilden av den "hotfulla ungdomen": om ungdomsproblem och fastställandet och upprätthållandet av samhällets moraliska gränser

  Detta är en avhandling från Värpinge Ord & Text, Östen Undéns gata 132, 227 62, Lund

  Författare :Lars B Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth delinquence; Youth gangs; deviance; judicial system; discourse; power; discretion; social construction; social control; social actor; arena; normalization; human service organizations.; moral boundaries; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen försöker jag visa hur polis, socialtjänst, rättsväsen, massmedia, olika intressegrupper, allmänhet och inte minst ungdomar själva skapar föreställningar om vad som är ett ungdomsproblem. De rutiner som de olika organisationernas aktörer utvecklar och det sätt som ungdomar och vi övriga "pratar" om ungdomsproblem bidrar till att den framställda bilden som regel blir överdriven och stereotyp. LÄS MER

 3. 3. Crime, Corruption and Development

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Författare :Sebastian Axbard; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Judicial System; Court; Corruption; Government Spending; Natural Resources; Mining; Violence; Crime; Climate; Income Opportunities; Piracy; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay I: Prosecuting and convicting corrupt officials is a common strategy to combat corruption. Despite this, little is known about the effectiveness of such anti-corruption policies. LÄS MER

 4. 4. Vilja med förhinder - polisers samtal om kvinnomisshandel

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Magnus Lundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; criminal proceedings; Criminal law; socialförsäkring; social välfärd; Sociala problem; national insurance; Swedish police; domestic violence; accounts; disclaimer; judicial system; Sociology; Social problems and welfare; Sociologi; Straffrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnomisshandel är ett ärende som skiljer sig från andra polisärenden genom att det beskrivs som svårt att hantera. Polismän säger sig vilja agera men på grund av olika svårigheter - organisation, lagstiftning, de inblandades inställning - är man förhindrad att ingripa. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Åsa Karlsson Sjögren; Umeå universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; gender; judicial status; women; early modern; urban and rural laws; town; Sweden; marriage; property; work; violence; sexuality; History; historia;

  Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to investigate the judicial status of townswomen in 17th- centuiy Sweden. How is the gender system reproduced during this period? Did any decisive changes in gender relations take place, and if so, how should they be understood?Both secular and church legislation is studied, along with the deliberations of the legal commission of 1686. LÄS MER