Sökning: "groin hernia repair"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden groin hernia repair.

 1. 1. Audit of groin hernia repair

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anders Kald; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Groin hernia; inguinal hernia; complications; re-operation; recurrence; audit; cost-effectiveness; mesh; laparoscopy; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Inguinal hernia repair is the most frequent procedure in general surgery. In the USA approximately 700,000 groin hernioplasties are carried out annually and accounts for almost US$ 3 billion in annual health care revenue. In Sweden approximately 20,000 hernia operations are performed annually and more than 3,000 of them are recurrent hernias. LÄS MER

 2. 2. Recurrent groin hernia - Outcome after surgery

  Detta är en avhandling från Surgery, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Dan Sevonius; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Groin hernia; inguinal hernia; recurrence; re-recurrence; mesh repair; chronic pain; hernia register;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Vad är ljumskbråck och hur vanligt är det ? Bråck är en försvagning i bukväggen genom vilken bukhinnan och bukinnehåll kan bukta ut så att en knöl kan kännas. Bråck i ljumsken kan vara medfödda eller utvecklas med stigande ålder då vävnaden försvagas. LÄS MER

 3. 3. Groin hernia surgery : studies on anaesthesia and surgical technique

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Pär Nordin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The modem era of groin hernia surgery began with Eduardo Bassini who in the late 19th century, developed the first modem anatomically based hernia repair. Surgical technique, anaesthesia, suture and biomaterials have been matters of discussion ever since. LÄS MER

 4. 4. Male inguinal hernia repair with mesh. Short- and long-term results and the question of infertility

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Magnus Hallén; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hernia repair; groin hernia; inguinal hernia; Lichtenstein; TEP; mesh; male infertility;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med stigande ålder försvagas våra vävnader. Om bukväggen i ljumsken blir för svag, så kan bukinnehållet pressas ut genom svagheten. Detta kallas för ljumskbråck. Sjukdomen är mycket vanligare hos män och drabbar alla åldrar. LÄS MER

 5. 5. Femoral and Inguinal Hernia How to Minimize Adverse Outcomes Following Repair

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Uppsaliensis

  Författare :Ursula Dahlstrand; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; femoral hernia; inguinal hernia; adverse outcome; complication; recurrence; chronic pain; long-term pain; emergency; mortality; TEP; Lichtenstein; local anesthesia; Kirurgi; Surgery;

  Sammanfattning : Groin hernia is common, and each year 200 repairs per 100 000 adult inhabitants are performed in Sweden. Groin hernias are either inguinal or femoral (2-4%). Elective repair is not associated with an excess mortality, but adverse outcomes include recurrence and long-term pain. LÄS MER