Sökning: "hernia register"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden hernia register.

 1. 1. Recurrent groin hernia - Outcome after surgery

  Detta är en avhandling från Surgery, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Dan Sevonius; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Groin hernia; inguinal hernia; recurrence; re-recurrence; mesh repair; chronic pain; hernia register;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Vad är ljumskbråck och hur vanligt är det ? Bråck är en försvagning i bukväggen genom vilken bukhinnan och bukinnehåll kan bukta ut så att en knöl kan kännas. Bråck i ljumsken kan vara medfödda eller utvecklas med stigande ålder då vävnaden försvagas. LÄS MER

 2. 2. Quality assessment in groin hernia surgery : the role of a register

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Staffan Haapaniemi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Ever since the Romans 2000 years ago the management of hernia surgery has remained a challenge to surgeons. Modern groin hernia treatment started with the Italian, Eduardo Bassini, around 1890 when he presented his method of repair. The most important innovations after Bassini are the Shouldice repair and introduction of prosthetic materials. LÄS MER

 3. 3. Male inguinal hernia repair with mesh. Short- and long-term results and the question of infertility

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Magnus Hallén; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hernia repair; groin hernia; inguinal hernia; Lichtenstein; TEP; mesh; male infertility;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med stigande ålder försvagas våra vävnader. Om bukväggen i ljumsken blir för svag, så kan bukinnehållet pressas ut genom svagheten. Detta kallas för ljumskbråck. Sjukdomen är mycket vanligare hos män och drabbar alla åldrar. LÄS MER

 4. 4. Groin hernia surgery : studies on anaesthesia and surgical technique

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Pär Nordin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The modem era of groin hernia surgery began with Eduardo Bassini who in the late 19th century, developed the first modem anatomically based hernia repair. Surgical technique, anaesthesia, suture and biomaterials have been matters of discussion ever since. LÄS MER

 5. 5. Minimally invasive hernia surgery

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Center for Surgical Sciences CFSS

  Författare :Sven Bringman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Inguinal hernia; minimally invasive; laparoscopic; TEP; TAPP; Lichtenstein; Meshplug; tension-free; mesh; balloon; rehabilitation; Swedish Hernia Register; learning curve; complications; intestinal obstruction; polypropylene; polyglactin.;

  Sammanfattning : Minimally invasive laparoscopic and open tension-free techniques have been evolved during the 1990's. Different laparoscopic techniques have been used, where the totally extraperitoneal hernioplasty (TEP) is a technically demanding but probably a better approach to minimally invasive hernia surgery than the transabdominal preperitoneal technique (TAPP), which may increase the risk of adhesions and postoperative intestinal obstruction. LÄS MER