Sökning: "inguinal hernia"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden inguinal hernia.

 1. 1. Femoral and Inguinal Hernia How to Minimize Adverse Outcomes Following Repair

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Uppsaliensis

  Författare :Ursula Dahlstrand; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; femoral hernia; inguinal hernia; adverse outcome; complication; recurrence; chronic pain; long-term pain; emergency; mortality; TEP; Lichtenstein; local anesthesia; Kirurgi; Surgery;

  Sammanfattning : Groin hernia is common, and each year 200 repairs per 100 000 adult inhabitants are performed in Sweden. Groin hernias are either inguinal or femoral (2-4%). Elective repair is not associated with an excess mortality, but adverse outcomes include recurrence and long-term pain. LÄS MER

 2. 2. Parastomal hernia investigation and treatment

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Pia Näsvall; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parastomal; hernia; 3D US; ultrasonography; mesh; QoL; rectal cancer; stoma; kirurgi; Surgery;

  Sammanfattning : BackgroundParastomal hernia is a common stoma complication causing the patient considerable inconvenience. The patient becomes aware of a bulge around the stoma, but a bulge is not always a parastomal hernia and diagnostics must be performed to enable differential treatment. It is difficult to distinguish between a bulge and a hernia. LÄS MER

 3. 3. The changing path of inguinal hernia surgery

  Detta är en avhandling från Fritz H. Berndsen, Miklabraut 54, 105 Reykjavík, Iceland

  Författare :Fritz H Berndsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; traumatology; Surgery; spermatic cord; recurrence rate; complications; bilaterality; mesh; laparoscopy; randomised multicenter trial; Inguinal hernia; groin hernia; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Operation för ljumskbråck är den vanligaste operationen inom kirurgin. Sjukdomen drabbar främst män och till största delen de som är i arbetsför ålder. Årligen utförs ca. 20. LÄS MER

 4. 4. Recurrent groin hernia - Outcome after surgery

  Detta är en avhandling från Surgery, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Dan Sevonius; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Groin hernia; inguinal hernia; recurrence; re-recurrence; mesh repair; chronic pain; hernia register;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Vad är ljumskbråck och hur vanligt är det ? Bråck är en försvagning i bukväggen genom vilken bukhinnan och bukinnehåll kan bukta ut så att en knöl kan kännas. Bråck i ljumsken kan vara medfödda eller utvecklas med stigande ålder då vävnaden försvagas. LÄS MER

 5. 5. Postoperative aspects of inguinal hernia surgery pain and recurrences

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Niklas Magnusson; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Inguinal hernia; surgery; pain; reoperation; recurrence; betamethasone; sensory disturbance; nerve; groin; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Approximately one in four men will have surgery for ingunial hernia in their lifetime. In Sweden, 16 000 procedures are performed each year. To investigate the possible link between handling of nerves and sensory disturbance, 97 groins in 92 patients were examined one year after inguinal hernia surgery. LÄS MER