Sökning: "digitalisering skola"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden digitalisering skola.

 1. 1. Gymnasielärares skrivpraktiker skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Anna Annerberg; Örebro universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; skrivpraktik; yrkesskrivande; skrivande i arbetslivet; lärares arbete; lärarprofessionalism; professionellt handlingsutrymme; skolans digitalisering; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to deeper knowledge about the writing practices of teachers in upper secondary school. Schools are under constant pressure to respond to the needs and expectations of an ever-changing society and political intentions. A major factor in this change which is taking place in schools is digitalization. LÄS MER

 2. 2. 1:1 i klassrummet - analyser av en pedagogisk praktik i förändring

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Martin Tallvid; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT; klassrum; lärande; TPACK; en till en; 1:1; skola; laptop;

  Sammanfattning : I denna avhandling analyseras resultaten från två utvärderingsprojekt av 1:1-införande som genomförts på två gymnasieskolor (2007-2011) och fyra gymnasieskolor (2012-2014) i Sverige. Data från enkäter, intervjuer och observationer har analyserats för att svara på frågeställningar om hur olika aspekter av den pågående digitaliseringen påverkar verksamheten i skolan. LÄS MER