Sökning: "Vesna Ponjavic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Vesna Ponjavic.

  1. 1. Phenotypes and genotypes in families with hereditary tapetoretinal degenerations

    Detta är en avhandling från Ophthalmology (Lund), Lund University

    Författare :Vesna Ponjavic; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peripherin.; rhodopsin; cone-rod dystrophy; retinitis pigmentosa; choroideremia; central areolar choroidal dystrophy; mutation screening; full-field electroretinography; Phenotype; genotype; Ophtalmology; Oftalmologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish (Populärvetenskaplig sammanfattning) I Skandinavien drabbas 1 av 3 000 människor av en ärftlig näthinnedegeneration som ofta leder till en grav synnedsättning och inte sällan till blindhet. Orsaken är att näthinnans ljuskänsliga celler långsamt förtvinar. Vi kan ännu inte bota dessa sjukdomar. LÄS MER