Sökning: "Symtom"

Visar resultat 1 - 5 av 192 avhandlingar innehållade ordet Symtom.

 1. 1. Med risk för diabetes : Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Susanne Andersson; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Medicin; Primary health care; type 2 diabetes; prediabetes; impaired glucosetolerance; symptoms; self-rated health; lived experiences; Primärvård; Typ 2 diabetes; Prediabetes; Nedsatt glukostolerans; Symtom; Självskattad hälsa; Levd erfarenhet;

  Sammanfattning : Background: Individuals with impaired glucose tolerance (IGT) have a high risk of developing both type 2 diabetes mellitus (T2DM) and cardiovascular disease. T2DM is a common chronic disease in a global perspective, and it is estimated to continue to grow, which is a serious health problem. LÄS MER

 2. 2. Symtom, besvär och tid hos patienter med lungcancer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

  Författare :Malin Lövgren; Högskolan Dalarna.; [2009]
  Nyckelord :symptoms; distress; delay; health care system; gender; lung cancer; time; embodied time; mixed methods;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Symtom, besvär och tid hos kvinnor och män med lungcancer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Malin Lövgren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Symptoms; distress; delay; health care system; gender; lung cancer; time; embodied time; mixed methods;

  Sammanfattning : Background: Many patients with lung cancer (LC) are diagnosed in late cancer stages, with palliative needs due to symptom burden. Although LC is increasing in women, few studies have focused on gender-related differences in symptoms and other concerns. LÄS MER

 4. 4. Magmassage vid förstoppning upplevelser, effekter och kostnadseffektivitet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kristina Lämås; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nursing care; nursing evaluation research; constipation; massage; abdominal massage; life experiences; sign and symptoms digestive; quality of life; QALY; health care economics and organization; omvårdnad; omvårdnadsforskning; förstoppning; massage; magmassage; upplevelser; gastrointestinala symtom; livskvalitet; QALY; kostnadseffektivitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Caring Sciences; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis evaluates experiences, effects, and costs of abdominal massage for people with constipation. The thesis comprises four papers: Paper I is a literature review of health economic analysis of nursing practice. Paper II and III is a prospective randomized controlled trial that evaluates abdominal massage in terms of effects and costs. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse och lindring av fatigue och gastrointestinala symtom - hos patienter som genomgår strålbehandling

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Sofie Jakobsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer-related fatigue; gastrointestinal symptoms; self-care activities; pelvic radiotherapy; Piper Fatigue Scale; bovine colostrum; symptom management;

  Sammanfattning : Despite an extensive literature on cancer-related fatigue, there are still gaps in knowledge concerning its development and alleviation. The overall aim of this thesis was to explore symptom experiences and self-care activities during radiotherapy. LÄS MER