Sökning: "Lund University."

Visar resultat 1 - 5 av 9898 avhandlingar innehållade orden Lund University..

 1. 1. Acute pancreatitis. Epidemiological aspects and prognosis

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Sara Bertilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute pancreatitis; recurrent acute pancreatitis; chronic pancreatitis; microproteinuria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Chemogenetics, Induced Neurons and Pluripotent Stem Cells: Towards Advanced Gene and Cell Therapies Targeting Epilepsy

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Natalia Avaliani; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chemogenetics; iPS; iN; electrophysiology; gene and cell therapy; Epilepsy;

  Sammanfattning : The complexity of the central nervous system and existence of the blood-brain barrier often causes difficulties for traditional pharmacological treatments of neurological diseases. This thesis explores the feasibility and potential for novel gene and cell therapy approaches, which hold better promise for neurological disorders, while particularly targeting epilepsy. LÄS MER

 3. 3. Novel approaches to explore mechanisms of epileptic seizures - optogenetic and chemogenetic manipulation of hippocampal circuitry

  Detta är en avhandling från Experimental Epilepsy Group

  Författare :Fredrik Berglind; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Seizure; epileptogenesis; optogenetics; NpHR; ChR2; DREADD; hippocampus; in vivo; mouse;

  Sammanfattning : Epilepsy comprises a family of neurological disorders characterized by recurrent seizures, which can be highly debilitating. Up to 30% of patients with temporal lobe epilepsy, the most common form of the disorder in adults, arising in the hippocampus, cannot be effectively treated by current pharmaceuticals. LÄS MER

 4. 4. SCHIZOPHRENIA IN A LONGITUDINAL PERSPECTIVE clinical and neurocognitive aspects

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Jonas Eberhard; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; toxikologi; farmaci; farmakognosi; toxicology; Farmakologi; pharmacognosy; pharmacy; Pharmacological sciences; Folkhälsa; epidemiologi; epidemiology; Public health; psykosomatik; klinisk psykologi; Psykiatri; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; longitudinal; shared decision making; schizophrenia; cognition; prolactin; tardive dyskinesia; remission; Medicine human and vertebrates ; insight; Medicin människa och djur ; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Schizofreni är en kronisk och handikappande sjukdom som karakteriseras av allvarliga men fluktuerande symtom, med återkommande akuta episoder. Sjukdomen är förknippad med reducerad kognitiv och social funktionsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Predictors of Lymph Node Metastasis in Primary Breast Cancer - Risk Models for Tailored Axillary Management

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Looket Dihge; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast Cancer; Axillary lymph node dissection; Sentinel lymph node biopsy; Ultrasonography; Nomogram; Artificial neural network; Gene Expression; Prediction model;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning1,7 miljoner nya fall av bröstcancer diagnosticeras årligen i världen. Bröstcancer är kvinnans vanligaste tumörsjukdom och i västvärlden samt Sverige kommer var åttonde till var nionde kvinna att insjukna under sin livstid. LÄS MER