Sökning: "Lågenergihus"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Lågenergihus.

 1. 1. Aktiviteter för passivhus En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wiktoria Glad; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER

 2. 2. Lågenergihus med möjlighet till värmelagring

  Detta är en avhandling från Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet

  Författare :Li Lövehed; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Green; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 4. 4. Low-energy residential buildings : evaluation from investor and tenant perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Agnieszka Zalejska-Jonsson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; low-energy buildings; residential buildings; investment; passive house; tenants; lågenergihus; passivhus; hyresgäster; lönsamhet; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Multi-dimensional approach used for energy and indoor climate evaluation applied to a low-energy building

  Detta är en avhandling från Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Fredrik Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Low-energy building; energy; indoor climate; simulation; Lågenergihus; energi; inomhusklimat; simulering; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : The building sector alone accounts for almost 40% of the total energy demand and people spend more than 80% of their time indoors. Reducing energy demand in buildings is essential to the achievement of a sustainable built environment. At the same time, it is important to not deteriorate people’s health, well-being and comfort in buildings. LÄS MER