Sökning: "TECHNOLOGY"

Visar resultat 1 - 5 av 24268 avhandlingar innehållade ordet TECHNOLOGY.

 1. 1. Technology Platforms: Organizing and Assessing Technological Knowledge to Support its Reuse in New Applications

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Daniel Corin Stig; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; technology platforms; technology reuse; technology management; technology development; technology transfer; platform thinking; core capabilities; knowledge reuse; knowledge management; knowledge repositories;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Technology Carriers: The Role of Engineers in the Expanding Swedish Shipbuilding System

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Lars O. Olsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of technology; history of technology; engineers; technological knowledge; engineering education; professional associations; industrial research; shipbuilding; technological systems; sociotechnical systems; systems of innovation; user-producer interaction; 20-th century;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Disruptive Technology: Effects of Technology Regulation on Democracy

  Detta är en avhandling från Göteborg University

  Författare :Mathias Klang; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Övrig informationsteknik; Other information technology; technology regulation; disruptive technology; participatory;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Renewable energy technology : a new Swedish growth industry? : the influence of innovation systems on industrial development

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Anna M. Johnson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; innovation systems; technological systems; industrial devlopment; industrial growth; technology diffusion; renewable energy technology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Technology Diversification: The Phenomenon, Its Causes and Effects

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Christer Oskarsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [1993]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell teknik och ekonomi; Industrial engineering and economy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER