Sökning: "electromyography"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade ordet electromyography.

 1. 1. On spinal mechanisms for reflex control in man modulation of Ia-afferent excitation with changes in muscle length, activation level and fatigue

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Maria M. Nordlund; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin Teknik; Medicine Technology; Electromyography; eccentric; concentric; presynaptic inhibition; H-reflex; central fatigue; twitch interpolation; muscle spindle; Electromyography; eccentric; concentric; presynaptic inhibition; H-reflex; central fatigue; twitch interpolation; muscle spindle;

  Sammanfattning : To control muscle force, neural activation has to take alterations in muscle mechanics into account. This thesis assesses modulations in excitatory efficacy of Ia-afferents during muscle length changes at different levels of voluntary activation and during fatigue. LÄS MER

 2. 2. Adaptive signal processing of surface electromyogram signals

  Detta är en avhandling från Umeå : Strålningsvetenskaper

  Författare :Nils Östlund; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :Signalbehandling; electromyography; signal processing; Signalbehandling; biomedicinsk strålningsvetenskap; Biomedical Radiation Science;

  Sammanfattning : Electromyography is the study of muscle function through the electrical signals from the muscles. In surface electromyography the electrical signal is detected on the skin. The signal arises from ion exchanges across the muscle fibres’ membranes. LÄS MER

 3. 3. Effects of vibration on muscles in the neck and upper limbs with focus on occupational terrain vehicle drivers

  Detta är en avhandling från Umeå : Samhällsmedicin och rehabilitering

  Författare :Charlotte Åström; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Electromyography; drivers; hand-arm vibration; trapezius; whole-body vibration; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Physiotherapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Sjukgymnastik fysioterapi;

  Sammanfattning : Introduction: Occupational drivers of terrain vehicles are exposed to several risk factors associated with musculoskeletal symptoms in the lower back as well as in the neck and upper limbs. Vibration has been suggested to be a main risk factor. These drivers are exposed to both whole-body vibration (WBV) and hand-arm vibration (HAV). LÄS MER

 4. 4. Development of breastfeeding behavior in preterm infants : Behavioral and neurophysiological evidence of early competence

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kerstin Hedberg Nyqvist; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; Behavior; breastfeeding; development; electromyography; infant; mother; newborn; nurse; observation; oral; preterm; reliability; sucking; validity; Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : The objectives of this thesis were to develop a method for observation of maturational steps in preterm infants' breastfeeding behavior, test the reliability and validity of this method, describe this development and explore effects of certain infant and maternal factors on infant breastfeeding behavior. The Preterm Infant Breastfeeding Behavior Scale (PIBBS) was developed. LÄS MER

 5. 5. Methods for measuring physical workload with relevance for musculoskeletal disorders of neck and upper limb

  Detta är en avhandling från Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

  Författare :Gert-Åke Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; shoulder; exposure-response relation; exposure; repetitiveness; movements; postures; questionnaire; EMG; electromyography; accelerometer; Goniometer; inclinometer; arm; wrist; hand.; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att mäta kroppsställningar och rörelser under arbete Belastningsskador är vanliga och medför höga kostnader, både för de drabbade och för samhället. Kvinnor som arbetar med repetitivt arbete, t.ex. LÄS MER