Sökning: "Kristina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Kristina Andersson.

 1. 1. Cholesterol-lowering and anti-atherogenic effects of oats in mice

  Författare :Kristina E Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cholesterol; Inflammation; Bile acids; Atherosclerosis; Oats; Beta-glucans;

  Sammanfattning : The cholesterol-lowering effect of oats is well established, but the crucial properties eliciting this effect need to be further investigated to optimize the use of oats as functional foods. Furthermore, there are almost no reports investigating the effect of oats on atherosclerosis development. LÄS MER

 2. 2. Influence of Oxygen Concentration on Lipid Oxidation in Food during Storage

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Kristina Andersson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Lipid oxidation in cream powder and rapeseed oil was studied at different oxygen concentrations in the presence or absence of the catalytic factors light and copper. The oxygen concentrations in the headspace of the product ranged from 21 % down to 0.03 %, but particular emphasis was laid on oxygen concentrations below 2 %. LÄS MER

 3. 3. Lärare för förändring att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Andersson; Högskolan i Gävle.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Action research; feminist critique; gender; gender awareness; pre-school teachers; primary school teachers; science education; Aktionsforskning; feministisk kritik; förskollärare; genus; genusmedvetenhet; naturvetenskapernas didaktik; tidigarelärare;

  Sammanfattning : Lärares genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaplig verksamhet är fokus för denna avhandling, som belyses genom två studier: en longitudinell aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare/lärare och en studie där verksamma förskollärare/lärare under en fortbildningskurs fick tillämpa en genusteori på en verklig klassrumshändelse.Studierna visar att genusarbete är komplicerat eftersom det inbegriper många aspekter av livet och en viktig del av genusmedvetenheten är att förhålla sig till dessa olika aspekter. LÄS MER

 4. 4. Synthesis of Novel Polyhydroxyl Surfactants. Influence of the Relative Stereochemistry on Surfactant Properties

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

  Författare :Kristina Neimert-Andersson; KTH.; [2003]
  Nyckelord :Polyhydroxyl surfactants; Sugar surfactants; Stereoselective; Synthesis; Dihydroxylation; Langmuir monolayers; Chiral discrimination;

  Sammanfattning : This thesis deals with the synthesis and characterization ofnovel polyhydroxyl surfactants. The first part describes thesynthesis of a number of stereoisomers of a polyhydroxylsurfactant, and the second part concerns surface chemicalcharacterization. LÄS MER

 5. 5. Synthesis of Polyhydroxylated Surfactants Comparison of Surfactant Stereoisomers and Investigation of Haemolytic Activity

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Kristina Neimert-Andersson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polyhydroxy surfactants; Sugar surfactants; Dihydroxylation; Metathesis; Langmuir monolayers; Chiral discrimination; Haemolysis; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen har vi studerat hur man kan göra nya tensider. En tensid är en speciell molekyl som har förmågan att lösa sig i både vatten och olja.Man kan göra följande experiment hemma: Fyll en glasburk till hälften med vatten och tillsätt en droppe matolja. LÄS MER