Sökning: "Ingrid Snellman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Snellman.

  1. 1. Den mänskliga professionaliteten : En filosofisk undersökning av det autentiska mötets betydelse för patientens välbefinnande

    Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

    Författare :Snellman Ingrid; Mälardalens högskola.; Uppsala universitet.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Philosophy of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionsfilosofi; authentic encounter; health; emotion; personhood; I-Thou-relation; I-It-relation; mutuality; Martin Buber.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religion; Martin Buber;

    Sammanfattning : The following study is based on observations made in practical medical and nursing care. A practical medical and nursing care problem is introduced, in which an imbalance is shown between the expectations on medical and nursing staff expressed by the patient and the fact that the medical and nursing staff has not had the opportunity to develop the ability to notice and meet the expectations of the patient. LÄS MER