Sökning: "Anton Tjust"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anton Tjust.

  1. 1. Extraocular Muscles in Amyotrophic Lateral Sclerosis

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Anton Tjust; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ALS; EOM; Satellite cells; innervation; neuromuscular disease; neurodegenerative disease; anatomi; Human Anatomy;

    Sammanfattning : Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an incurable neurodegenerative disease of motor neurons characterized by muscle paralysis and death within 3-5 years of onset. However, due to unknown mechanisms, the extraocular muscles (EOMs) remain remarkably unaffected. LÄS MER