Sökning: "Satellite cells"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Satellite cells.

 1. 1. Satellite cells in human skeletal muscle molecular identification quantification and function

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Mona Lindström; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; satellite cell markers; NCAM; Pax7; MyoD; myogenin; DLK1 FA1; c-Met; human skeletal muscle; immunohistochemistry; muscle growth; muscle hypertrophy; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi; anatomi; Human Anatomy;

  Sammanfattning : Skeletal muscle satellite cells located between the plasma membrane and the basal lamina of muscle fibres, could for many years, only be studied in situ by electron microscopy. The introduction of immunohistochemistry and the discovery of molecular markers of satellite cells then made them accessible for light microscopic studies and a wealth of information is today available. LÄS MER

 2. 2. Macrophages, Nitric oxide synthases and Heme oxygenases: possible roles during peripheral nerve regeneration

  Detta är en avhandling från Department of Animal Physiology, Lund University

  Författare :Sofia Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; satellite cells; peripheral ganglia; cell signalling; nerve regeneration; heme oxygenase; Macrophages; nitric oxide synthase; Animal physiology; Djurfysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med den här studien var att undersöka det strukturella underlaget för förslagen att makrofager och gaserna kvävemonooxid (NO) och kolmonoxid (CO), som bildas av kvävemonooxidsyntaser (NOS) respektive hemeoxygenaser (HO), är viktiga för att en perifer nerv ska regenerera. Det finns stöd för dessa hypoteser eftersom andra har visat att förhållanden som stör den invasion av makrofager (inflammatoriska celler) som sker vid nervskador också påverkar utväxten av nervtrådar. LÄS MER

 3. 3. Extraocular Muscles in Amyotrophic Lateral Sclerosis

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anton Tjust; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ALS; EOM; Satellite cells; innervation; neuromuscular disease; neurodegenerative disease; anatomi; Human Anatomy;

  Sammanfattning : Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an incurable neurodegenerative disease of motor neurons characterized by muscle paralysis and death within 3-5 years of onset. However, due to unknown mechanisms, the extraocular muscles (EOMs) remain remarkably unaffected. LÄS MER

 4. 4. Plasticity of salamander skeletal muscle cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Cell and Molecular Biology

  Författare :Paula Borg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Regeneration is unevenly spread throughout the animal kingdom. Some of the invertebrates have a very high regenerative capacity but the capacity to replace lost or damaged tissues in mammals is limited. LÄS MER

 5. 5. Diagnosis of the Lifetime Performance Degradation of Lithium-Ion Batteries Focus on Power-Assist Hybrid Electric Vehicle and Low-Earth-Orbit Satellite Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Shelley Brown; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; lithium-ion battery; LixNi0.8Co0.15Al0.05O2; LixMn2O4; LiyC6; ageing; three-electrode measurements; impedance modelling; surface film characterisation; hybrid electric vehicle; low-earth-orbit satellite; litiumjonbatteri; åldring; treelektroduppställning; impedansmodell; ytfilmskarakterisering; hybridfordon; satelliter; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Electrochemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Elektrokemi;

  Sammanfattning : Lithium-ion batteries are a possible choice for the energy storage system onboard hybrid electric vehicles and low-earth-orbit satellites, but lifetime performance remains an issue. The challenge is to diagnose the effects of ageing and then investigate the dependence of the magnitude of the deterioration on different accelerating factors (e.g. LÄS MER