Sökning: "kommunikation i arbetsgrupp"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden kommunikation i arbetsgrupp.

 1. 1. Var dags lärande Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Ax Mossberg; Mälardalens högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Communitiy of Practice; Identity; gender; labour market project; learning in everyday life and work; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Community of Practice; Identity; gender; arbetsmarknadsprojekt; lärande i vardag och arbete;

  Sammanfattning : I slutet av 1990-talet beslöt den dåvarande regeringen att initiera ett antal projekt i medelstora och större svenska städer. Projekten skulle förläggas till förorternas miljonprogramsområden och målen skulle vara att stärka kompetensen hos de invandrare som bodde i bostadsområdena, öka deras arbetskraftsdeltagande och öka kontaktytorna mellan svenskar och invandrare. LÄS MER

 2. 2. Increasing the hosting capacity of distributed energy resources using storage and communication

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Nicholas Etherden; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electric Power Systems; Renewable Energy; Energy Storage; Hosting Capacity; Curtailment; Power Utility Automation; IEC 61850; Smart Grid; Technology - Electrical engineering; electronics and photonics; Elkraft; Förnyelsebara energikällor; Energilager; Acceptansgräns; Produktionsnedstyrning; Kraftsystemsautomation; IEC 61850; Smarta elnät; Teknikvetenskap - Elektroteknik; elektronik och fotonik; Electric Power Engineering; Elkraftteknik;

  Sammanfattning : This thesis develops methods to increase the amount of renewable energy sources that can be integrated into a power grid. The assessed methods include i) dynamic real-time assessment to enable the grid to be operated closer to its design limits; ii) energy storage and iii) coordinated control of distributed production units. LÄS MER