Sökning: "Gunnar"

Visar resultat 1 - 5 av 1023 avhandlingar innehållade ordet Gunnar.

 1. 1. Försök till en paralellism mellan de religiösa kulternas och den bildande konstens historiska utveckling. Afhandling, som med vidtberömda philosophiska facultetens tillstånd till offentlig granskning framställes af Gunnar Wennerberg ... och Gunnar Brynolf Wennerberg af Vestgöta landskap på gustavianska lärosalen den 10 juni 1846 p. v. t. f. m., 1 Delen

  Författare :Gunnar Wennerberg; Gunnar Brynolf Wennerberg; Gunnar Wennerberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Num recte et vere de spinozismo judicavit hegelius? disquisitio critica quam venia ampl. facult. philos. upsal. p . p. Gunnar Wennerberg ... et Magmus Nap. Berlin Norrl. in audit. gust. die XIX Febr. MDCCCXLVIII. h. a. m. s. P. I

  Författare :Gunnar Wennerberg; Magnus Nap. Berlin; Gunnar Wennerberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Num recte et vere de spinozismo judicavit hegelius? disquisitio critica quam venia ampl. facult. philos. upsal. p . p. Gunnar Wennerberg ... et Carolus Aug. Weström Gothl. stip. piper. in audit. gust. die XXVI Febr. MDCCCXLVIII. h. a. m. s., P. II

  Författare :Gunnar Wennerberg; Carl August Weström; Gunnar Wennerberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Försök till en parallelism mellan de religiösa kulternas och den bildande konstens historiska utveckling. Afhandling, som med vidtberömda philosophiska facultetens tillstånd till offentlig granskning framställes af Gunnar Wennerberg ... och Pehr Lithner af Norrlands landskap på gustavianska lärosalen den 14 dec. 1846 p. v. t. f. m., III Delen

  Författare :Gunnar Wennerberg; Pehr Lithner; Gunnar Wennerberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Försök till en parallelism mellan de religiösa kulternas och den bildande konstens historiska utveckling. Afhandling, som med vidtberömda philosophiska facultetens tillstånd till offentlig granskning framställes af Gunnar Wennerberg ... och Carl Lagerheim nob. af Vestgöta landskap på gustavianska lärosalen den 25 nov. 1846 p. v. t. f. m., II Delen

  Författare :Gunnar Wennerberg; Carl Lagerheim; Gunnar Wennerberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER