Mycoplasma pyrimidine deoxynucleotide biosynthesis : molecular characterization of a new family flavin-dependent thymidylate synthase

Författare: Rahma Wehelie; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.