Finite element approach to the mechanics of track-deck systems

Detta är en avhandling från Institutionen för byggkonstruktion

Författare: Ewa Karawajczyk; Kth.; [1997]

Nyckelord: FEM; Bridges; Railway bridges;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.