Sökning: "FEM"

Visar resultat 1 - 5 av 990 avhandlingar innehållade ordet FEM.

 1. 1. Läraridentitet och lärararbete : Fem livsberättelser

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :Eva Rhöse Martinsson; Karlstads universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : In the dissertation I want to highlight how teacher identity takes form in different historical, social and local settings. The forming of a professional identity is one of the aims of this study. The other aim is to examine how teachers describe their work. Work in this context means everything a teacher does. LÄS MER

 2. 2. Fem skrivare : Metta Ivarsdotters brev till Svante Nilsson : studier i senmedeltida svenskt brevspråk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Gudrun Utterström; Stockholms universitet.; [1968]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Demagnetization Studies on Permanent Magnets Comparing FEM Simulations with Experiments

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stefan Sjökvist; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Permanent magnet; demagnetization; simulation; FEM; Comsol Multiphysics; VAWT; Engineering Science with specialization in Science of Electricity; Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära;

  Sammanfattning : In a world where money often is the main controlling factor, everything that can be tends to be more and more optimized. Regarding electrical machines, developers have always had the goal to make them better. LÄS MER

 4. 4. Closed-die forging and slab hot rolling with focus on material yield some industrial problems analysed by FEM

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Esa Ervasti; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Material yield; Closed-die forging; Hot rolling; Cracks; Macro-inclusions; Steel; FEM; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : The thesis is focussed on improving the material yield in closed-die forging and rolling. The former is restricted to the manufacturing of heavy crown wheels and front axle beams and the latter to the hot rolling of steel slabs. To enhance the yield the commercial FE-codes Form2D and Dyna3D are used. LÄS MER

 5. 5. Högskolebildningens fem ansikten. Studerandes föreställningar om kunskapspotentialer i teknik, medicin, ekonomi och psykologi. - En kvalitativ utvärderingsstudie

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anders Olofsson; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; notions of content; higher education; Notions of content; transmission of knowledge; acquisition of knowledge; evaluation of higher education; qualitative methods;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the process of stabilization and/or change in university students' notions of content and transmission and acquisition of knowledge. The subjects, 25 students of engineering, economics, medicine, and psychology, were interviewed at the beginning and the end of their training period. LÄS MER