Radiotherapy of prostatic adenocarcinoma : with reference to local cure characterization of residual tumour cells adverse effects

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Gunilla Ljung; Uppsala Universitet.; [1996]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.