Sökning: "surgery"

Visar resultat 1 - 5 av 2507 avhandlingar innehållade ordet surgery.

 1. 1. Waiting For Heart Surgery

  Detta är en avhandling från Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Bodil Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; waiting-time; support; postponement; patient; next of kin; information; experience; complications; cancellation; cardiac surgery; ortopedi; traumatologi; Kirurgi; traumatology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att ha en allvarlig hjärtsjukdom är oftast förknippat med oro och rädsla. När det bestäms att patienten ska genomgå en planerad hjärtoperation, kan det vara avgörande för patientens och de närståendes välbefinnande hur de bemöts av all hälso- och sjukvårdspersonal, som de kommer i kontakt med under väntetiden samt vilket stöd de då upplever. LÄS MER

 2. 2. Calcium Homeostasis After Thyroid Surgery

  Detta är en avhandling från Department of Surgery and Gastroenterology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Pia Lindblom; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PTH-peripheral effects; hPTH- 1-34 infusion; EDTA infusion; Set-point; Vitamin D3; PTH; Calcium; Thyroid surgery; Postoperative hypocalcemia; Bone density.; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Reduced thyroid hormones;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under evolutionens gång har ett komplext system utvecklats för att hålla blodets kalkhalt konstant. Bisköldkörtelhormonet intar här en central roll. Sänkning av blodets kalkhalt ger upphov till ökad bisköldkörtelhormonsekretion. LÄS MER

 3. 3. Atrial fibrillation in cardiac surgery

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Anders Ahlsson; Giovanni Mariscalco; Örebro universitet.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Surgical research Thoracic surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Thoraxkirurgi; Kirurgi; särskilt thoraxkirurgi; Surgery esp. Thoracic and Cardivascular Surgery; Atrial fibrillation; Inflammation; CABG surgery; Survival analysis; Follow-up studies; Ablation; Microwave; Transmurality; Atrial function; Tissue velocity echocardiography; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; atrial fibrillation; adult; cardiac surgery; coronary artery bypass grafting; valvular surgery; cardiopulmonary bypass; mortalilty; histology; catecholamines; embolism;

  Sammanfattning : Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia seen in clinical practice. In cardiac surgery, one-third of the patients experience episodes of AF during the first postoperative days (postoperative AF), and patients with preoperative AF (concomitant AF) can be offered ablation procedures in conjunction with surgery, in order to restore ordinary sinus rhythm (SR). LÄS MER

 4. 4. Heart Valve Surgery Preoperative Assessment and Clinical Outcome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Laila Hellgren; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; Heart valve surgery; magentic resonance imaging; echocardiography; operative mortality; survival; complications; quality of life; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi;

  Sammanfattning : A more global analysis of the outcome of heart valve surgery is desirable to reflect the actual benefit for the patient. This thesis focuses on the preoperative assessment of the patient, and the outcome after surgery with regard to operative mortality, long-term survival, valve-related complications, and quality of life. LÄS MER

 5. 5. Rectal cancer : Aspects of surgery and radiotherapy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michael Dahlberg; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; Rectal cancer; surgery; preoperative radiotherapy; local recurrence; survival; adverse effects; cost-effectiveness; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Surgery; kirurgi;

  Sammanfattning : In rectal cancer, local failure is one of the principle causes of morbidity and mortality. The use of radiotherapy as an adjuvant treatment in resectable rectal cancer is extensively studied in order to lower unacceptably high local failure rates. LÄS MER