Sökning: "sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden sociala medier.

 1. 1. Ungas samspel i sociala medier Att balansera mellan ansvar och positionering

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Liselotte Eek-Karlsson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people; social media; social values; responsibility; social position; discursive patterns; ungdomar; sociala medier; socialt värde; ansvar; social positionering; diskursiva mönster; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The growing communication that takes place between young people today causes concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the interaction that young people engage in online. LÄS MER

 2. 2. Att göra literacy online och offline Digitala medier i barns kamratkulturer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Lindqvist Bergander; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital literacy event; Children s peer cultures; interaction; participation; digital media; Facebook; Google; Digitala literacyaktiviteter; barns kamratkulturer; interaktion; deltagande; digitala medier; sociala medier; Facebook; Google; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This video ethnographies study examines the everyday interaction of two groups of children (aged between 10 and 13) as they use digital media in their spare time. One group of boys has been studied in their recreation centre and one group of girls has been studied at home and at the stable. LÄS MER

 3. 3. Lärares möten med sociala medier applikationer i behov av explikationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Niclas Ekberg; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy; Learning; Teaching; Multimodality; Social media; web 2.0; Education technology; Technology implementation; Technology use; School; Hermeneutics; Phenomenology; Social sciences - Education; Pedagogik; Lärande; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation has been set against the background of both existing research and teachers’ perceptions and experiences with the aim to clarify and better understand what constitutes the teacher’s encounter with social media in teaching. The theoretical starting point in hermeneutical phenomenology in accordance with Heidegger, Gadamer and Ricœur has brought with it not merely the resolve to describe the encounter’s context of meaning, but also the forward-looking striving to point out its possibilities. LÄS MER

 4. 4. Systerskapets logiker en etnologisk studie av feministiska fanzines

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Jenny Gunnarsson Payne; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Diskurs; post-marxism; feminism; genus; sociala rörelser; alternativa medier; systerskap och reflexivitet.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : This thesis coheres around the issue of collective political mobilisation within one part of the contemporary feminist movement, or more specifically, within the Swedish feminist zine community. A feminist zine, also commonly referred to as Grrrlzine or femizine, is a small non-commercial and non-professional publication, which is distributed by channels other than that of the mainstream media. LÄS MER

 5. 5. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER