Sökning: "sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden sociala medier.

 1. 1. Ungas samspel i sociala medier Att balansera mellan ansvar och positionering

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Liselotte Eek-Karlsson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people; social media; social values; responsibility; social position; discursive patterns; ungdomar; sociala medier; socialt värde; ansvar; social positionering; diskursiva mönster; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The growing communication that takes place between young people today causes concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the interaction that young people engage in online. LÄS MER

 2. 2. Drama, hat och vänskap om ungdomars interaktioner i sociala medier

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Åsa Björk; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala medier; drama; hat; vänskap; social interaktion; ungdomar; kamratkulturer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Departing from narratives of young people, the aim of this thesis is to deepen the knowledge about the meaning of their social interactions in social media.In this qualitative study, young people’s interactions when they use social media are studied in a Swedish context. LÄS MER

 3. 3. Att göra literacy online och offline Digitala medier i barns kamratkulturer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Lindqvist Bergander; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital literacy event; Children s peer cultures; interaction; participation; digital media; Facebook; Google; Digitala literacyaktiviteter; barns kamratkulturer; interaktion; deltagande; digitala medier; sociala medier; Facebook; Google; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This video ethnographies study examines the everyday interaction of two groups of children (aged between 10 and 13) as they use digital media in their spare time. One group of boys has been studied in their recreation centre and one group of girls has been studied at home and at the stable. LÄS MER

 4. 4. Den sociala offentligheten en mediepedagogisk studie av den reflexiva familjen och internet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Johanna Parikka Altenstedt; Luleå tekniska universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science;

  Sammanfattning : Syftet med avhandling är att på ett övergripande plan studera modernismens förändringspotentialer utifrån ett familjeperspektiv. På den teoretiska nivån är syftet att studera familjen som en mediepedagogisk kontext utifrån ett senmodernistiskt förändringsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Lärares möten med sociala medier applikationer i behov av explikationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Niclas Ekberg; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy; Learning; Teaching; Multimodality; Social media; web 2.0; Education technology; Technology implementation; Technology use; School; Hermeneutics; Phenomenology; Social sciences - Education; Pedagogik; Lärande; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation has been set against the background of both existing research and teachers’ perceptions and experiences with the aim to clarify and better understand what constitutes the teacher’s encounter with social media in teaching. The theoretical starting point in hermeneutical phenomenology in accordance with Heidegger, Gadamer and Ricœur has brought with it not merely the resolve to describe the encounter’s context of meaning, but also the forward-looking striving to point out its possibilities. LÄS MER