Sökning: "Biblioteks- och informationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 110 avhandlingar innehållade orden Biblioteks- och informationsvetenskap.

 1. 1. Identitet och förändring en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

  Detta är en avhandling från Borås: Valfrid

  Författare :Gunnel Hessler; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Högskolan i Borås.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and information science; organisational change; organisational identity; university library; library techniques; systems theory; cybernetics; autopoiesis; self-reproduction; qualitative research;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna process urskiljas. I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet gentemot denna utvecklats. LÄS MER

 2. 2. Informationsstrategier och yrkesidentiteter : en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen

  Detta är en avhandling från Borås : Valfrid

  Författare :Olof Sundin; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nurses; information storage; education; nursing research; medical informatics; information services; information retrieval; nursing; sjuksköterskor; sverige; facklitteratur; informationsförsörjning; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and information science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bibliotekarien om yrkets tidiga innehåll och utveckling

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Bertil Jansson; Högskolan i Borås.; Linnéuniversitetet.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; librarians; librarianship; library history; library professions; renaissance librarianship; library work; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Librarians; Bibliotekshistoria; bibliotekarie; profession; biblioteksarbete; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and information science;

  Sammanfattning : This thesis is about librarians and librarianship. Questions asked in the thesis are how the librarianship developed between 1475 and 1780 and what the core and the main tasks of the profession were. There is also the question whether the profession is built on a common basis to rely on and if it is characterized by unique knowledge. LÄS MER

 4. 4. Verktyg för lärande. Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Cecilia Gärdén; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information seeking; information use; information literacy; students; school libraries; user study; socio-cultural perspective; sweden; municipal adult education; Övrig samhällsvetenskap; Other social sciences; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and information science; school library; Sweden;

  Sammanfattning : In education today, self-directed learning is promoted as an ideal as opposed to teacher-led instruction. This approach is reflected in public inquiries, proposals, syllabi and grading criteria, as we... LÄS MER

 5. 5. I främsta rummet planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

  Detta är en avhandling från Borås : Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

  Författare :Krister Johannesson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Högskolan i Skövde.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic library buildings; college and university libraries; architecture; discourse analysis; architectural design; programming and planning; librarians; architects; professions; building; Övrig samhällsvetenskap; Other social sciences; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and information science; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Programming and planning; Social fields; Discourses; Professions; Librariarians; Architects; Architectural design; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Discourse analysis; Librarians; Akademiska biblioteksbyggnader; Universitets- och högskolebibliotek; Arkitektur; Planering; Bibliotekarier; Arkitekter; Professioner; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. LÄS MER